Luna

Kredyt technologiczny dla innowacyjnych przedsiębiorców

Kredyt technologiczny (http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) adresowany jest do przedsiębiorców działających w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (więcej), którzy zamierzają inwestować w nowe technologie pozwalające na wytworzenie nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, lub usług. Choć ta forma wsparcia dostępna była również w poprzedniej perspektywie budżetowej, obecnie uległa drobnym modyfikacjom. Okazało się bowiem, że wcześniej ilość istniejących obostrzeń…

Szynka ścieżka, czyli badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Celem działania o nazwie Szybka ścieżka jest przede wszystkim podniesienie innowacyjności wśród polskich przedsiębiorstw, dzięki wykorzystywaniu przez nie rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej przez te firmy działalności gospodarczej. Szybka ścieżka jest kontynuacją działania, które realizowane jest w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-142013/).