Kredyt technologiczny – rozwiązanie dla tych, co chcą inwestować w nowe technologie

Kredyt technologiczny to dobry sposób pozwalający na zdobycie dodatkowych środków pieniężnych dla firm, które zamierzają inwestować w nowe technologie

Autor zdjęcia: FootMassagez

Kredyt technologiczny to dobry sposób pozwalający na zdobycie dodatkowych środków pieniężnych dla firm (http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), które zamierzają inwestować w nowe technologie. Nie jest jednak tak, że wystarczą w tym przypadku chęci. Z kredytu technologicznego skorzystać mogą bowiem tylko i wyłącznie podmioty zaliczane do małych lub średnich, a technologia na którą zamierzają uzyskać dofinansowanie musi cechować się innowacyjnością.

Czym różni się kredyt technologiczny od dotacji?

Część przedsiębiorców zastanawia się jednak nad tym, na czym polega różnica między kredytem technologicznym a innymi formami wsparcia, na przykład dotacjami. Różnica polega w tym przypadku na formie udzielanego wsparcia, która w przypadku kredytu technologicznego przybiera bardziej skomplikowaną konstrukcję.

Polega ona na tym, że przedsiębiorca, który zamierza w swojej firmie wprowadzić nową, innowacyjną technologię, w pierwszej kolejności musi po złożeniu wniosku wziąć kredyt na sfinansowanie tejże inwestycji w banku komercyjnym, mającym podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dopiero później, po jej wdrożeniu, podmiot taki może ubiegać się o przyznanie mu tak zwanej premii technologicznej, która przeznaczana jest na częściową spłatę zaciągniętego wcześniej zobowiązania kredytowego. Zatem, w przeciwieństwie do dotacji, należy zadbać o to, by uzyskać środki na sfinansowanie inwestycji.

Nie każdy podmiot spełnia jednak wymogi stawiane przez banki, które de facto udzielają kredytu technologicznego. Najczęściej wymagany jest udział własny w wysokości kilkudziesięciu procentów całościowych kosztów inwestycji, która ma zostać przeprowadzona. Nie każdy przedsiębiorca jest w stanie posiadanie takich środków udokumentować, nie zawsze pochodzić mogą one bowiem z kredytu.